Biedaczysko

10 tekstów – auto­rem jest Biedaczys­ko.

-I już?

-Już.

-Tak krótko? Tak prędko?

-A cze­goś więcej ode mnie oczekiwał?

-Sam nie wiem, ale inaczej so­bie wyob­rażałem życie... 

myśl • 20 kwietnia 2012, 02:19

Łzy się skończyły, a ser­ce wciąż płacze... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:22

Przeszłość da się wy­mazać, nie da się jed­nak od niej uciec. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 kwietnia 2012, 00:24

Niebo przej­rzys­te na­de mną, mo­ral­ność we mnie. 

myśl • 17 lutego 2012, 19:19

Wszys­tko ci wy­baczą tyl­ko nie 
sukces

myśl
zebrała 11 fiszek • 2 czerwca 2011, 23:52

Tak nap­rawdę, od ludzi sław­nych te­go świata, dzieli nas tyl­ko je­den przymiotnik... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 30 maja 2011, 00:28

Naj­pierw pójdzie Pa­ni w le­wo, później w pra­wo, a następnie kil­ka metrów pros­to do mo­jego serca... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2011, 16:37

Nie do­dawaj by do­dawać, do­dawaj by nie odejmować. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2011, 23:10

By żyć, nie wys­tar­czy tyl­ko oddychać... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 maja 2011, 20:16

Pa­miętaj, możesz się bać, by­le byś nie stchórzył...

Tata 

myśl
zebrała 19 fiszek • 23 maja 2011, 00:35
Biedaczysko

Spamer, ciągle z głową w chmurach, specjalista z dupy wzięty.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność